biopet.shop - www.biopet.shop ünvanında və biopet.shop ünvan zonasındakı subdomenlərdə yerləşən, Biopet MMC tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərə (müştərilərə), müştərilərə satılanadək Biopet MMC-yə məxsus olan, heyvanlar üçün məhsulların satılması (satışı) məqsədi ilə yaradılan və fəaliyyət göstərən saytdır (bundan sonra - "Sayt").

Biopet MMC Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydiyyata alınmış və fəaliyyət göstərən və heyvanlar üçün məhsullar satan (Saytda yerləşən onlayn mağaza vasitəsilə) hüquqi şəxsdir.
Bu İstifadəçi Razılaşması Saytın hüquqlarının sahibi olan Biopet MMC (bundan sonra "Cəmiyyət" adlanır) və göstərilən Saytın hər hansı bir istifadəçisi - Saytın qonağı kimi fəaliyyət göstərən və / və ya Biopet MMC-dən məhsul alan (bundan sonra "Müştəri" adlanır) bir fiziki şəxs arasında yaranan münasibətləri tənzimləyir.

1. Müştərinin hüquqları və öhdəlikləri

1. Cəmiyyətə məlumatların təqdim edilməsi

1.1.1. Saytda qeydiyyatdan keçərkən Müştəri Cəmiyyətə öz mobil telefon nömrəsi haqqında məlumat təqdim edir. Ayrıca, Müştəri, öz iradəsi ilə Cəmiyyətə aşağıdakı məlumatları təqdim edə bilər: ad, atasının adı, soyadı, şəhər, küçə, ev, elektron poçt ünvanı (e-poçt), eləcə də Saytın şəxsi hesabında istifadəsi üçün İstifadəçini tanıdan bir şəkil.

1.1.2. Sifariş verərkən Müştəri Cəmiyyətə aşağıdakı məlumatları verə bilər: ad, çatdırılma ünvanı, kuryerlə əlaqə qurmaq üçün mobil telefon nömrəsi.

1.1.3. Saytda qeydiyyatdan keçərək Müştəri bu İstifadəçi Razılaşmasının şərtləri ilə yanaşı Biopet MMC-nin müştərilərinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı Məxflik Siyasəti ilə razılaşır. Müştəri yuxarıdakı sənədlərin şərtləri ilə razılaşmadığı halda, Saytdan istifadə dərhal dayandırılmalıdır.

1.1.4. Müştəri Cəmiyyət nümayəndələrindən geri zəng qəbul etmək istəyirsə, mobil telefon nömrəsini Saytda müvafiq formada göstərə bilər.

1.1.5. Müştəri Cəmiyyətin texniki mütəxəssisləri ilə əlaqə qurmaq istəyirsə, e-poçt ünvanını və Saytdakı login-i Cəmiyyətin Saytında müvafiq formada qeyd edə bilər.

1.1.6. Daha səmərəli və rahat iş üçün Cəmiyyətin Saytında cookie-fayllardan və digər oxşar texnologiyalardan istifadə edir (Müştərinin IP ünvanı haqqında məlumat əldə etmək üçün). Bu, aşağıdakıları nəzərdə tutur: müştərinin yaşayış bölgəsi haqqında məlumatların saxlanılması; müştərinin dil üstünlüklərinin qorunması; məlumatların doldurulmuş formalarda saxlanılması; səbətə qoyulmuş məhsulların yadda saxlanılması (bu funksiya tətbiq olunarsa); xüsusi proqramlardan istifadə edərək Sayt trafikinin təhlili. Bu bənddə göstərilən məlumatlar Müştərinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilmir.
1.1.7. Müştəri şəxsi məlumatlarını təqdim etməklə Biopet MMC tərəfindən aşağıdakı məqsədlər üçün onların işlənməsini, habelə avtomatlaşdırılmış olaraq, qəbul edir:

- Müştərinin Saytda qeydiyyatı və icazəsi;

- Müştərinin Sifarişlərinin işlənməsi və məhsulların Müştəriyə çatdırılması;

- Cəmiyyət və / və ya onun tərəfdaşları tərəfindən Müştəri qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi,

- Saytda təqdim olunan məhsulların reklamı üzrə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi;

- Saytın qiymətləndirilməsi və təhlili;

- Şirkət tərəfindən keçirilən aksiyların qaliblərinin müəyyənləşdirilməsi;

- Müştərinin bonus proqramında iştirakı;

- Müştərinin alış xüsusiyyətlərinin təhlili və ona fərdi tövsiyələrin verilməsi;

- Aksiyalar, endirimlər və xüsusi təkliflər barədə elektron poçt və/ və ya SMS mesaj vasitəsi ilə (əgər Müştəri Saytda qeydiyyat zamanı buna icazə verərsə) və texniki (postranzaksiyalı) mesajların qeyd edilən elektron ünvana və/və ya mobil telefon nömrəsinə göndərilməsinin həyata keçirilməsi.

1.1.8. Müştəri Şirkətdən reklam və / və ya məlumat mesajları almaq istəmirsə, müvafiq olaraq reklam və ya xəbərlərə abunəlik linkinə keçid etməlidir. Texniki (əməliyyat sonrası) mesajlara Saytda qeydiyyat zamanı göstərilən e-poçt ünvanına, həmçinin qeydiyyat zamanı və / və ya Sifariş verilərkən göstərilən telefon nömrəsinə gələn SMS mesajlar, sifarişlə bağlı mesajlar, ödəniş təsdiqi, Sifarişin statusu və Sifarişin çatdırılması haqqında mesajlar aiddir.

1.1.9. Saytda qeydiyyatdan keçərkən reklam və məlumat göndərişlərinin qəbul edilməsinə razılıq verməklə, Müştəri məlumatlarını Cəmiyyətin adından və onunla razılaşma əsasında bu cür məlumatların göndərilməsini həyata keçirən Cəmiyyətin tərəfdaşlarına ötürməyə razılıq bildirir.
Müştərinin texniki mesaj almaqdan imtina etməsi texniki səbəblərdən mümkün deyil.

1.2. Müştərinin şəxsi məlumatları ilə işləmə öhdəlikləri

1.2.1. Müştəri Saytda identifikasiya üçün istifadə etdiyi login və şifrəni üçüncü şəxslərə açıqlamamağı öhdəsinə götürür.

1.2.2. Müştəri login və şifrə seçərkən, onları yadda saxlayarkən və istifadə edərkən diqqətli olmalıdır (şifrə yaradarkən çətin hərif və rəgəm birləşmələrindən istifadə edin; lisenziyalı antivirus proqramlarından istifadə edin; üçüncü şəxslərlə giriş və şifrə yazmayın, və s.).

1.3. Müştərinin Saytda qadağan olan hərəkətləri

1.3.1. Saytda olaraq və ya Saytın xidmətlərindən istifadə edərək, Müşətəri Cəmiyyətin razılığı olmadan aşağıdakıları edə bilməz:

- Sayta istinad etmədən Saytın materiallarından və ya material toplamından istifadə etmək və ya onların sürətini çıxarmaq;

- Saytın dizayn elementlərindən və tərtibatından istifadə etmək və ya sürətini çıxarmaq;

- Saytın materillarını, material toplamını, dizayn elementlərini və ya tərtibini üçüncü şəxslərə ötürmək.

2. Cəmiyyətin hüquqları və öhdəlikləri

2.1. Cəmiyyətin Müştəriyə qarşı hərəkətləri

2.1.1. Сəmiyyət aşağıdakı hüquqlara malikdir:

- Üçüncü tərəf tərəfdaşlarının vasitəçiliyi ilə Müştəriyə reklam və / və ya məlumat mesajları, habelə xidmət mesajları göndərmək;

- Saytın moderasiyasını həyata keçirmək, habelə spam-mesajları silmək, mənfi təsirli məlumatları və senzura tələblərinə zidd olan leksikanı Saytdan silmək;

- Cəmiyyətin fikirincə Saytın normalarını pozan və ya həqiqətəuyğun olmayan məlumatları yerləşdirən Müştərilərin şəxsi səhifələrini Saytdan silmək;

- Cəmiyyətin əməkdaşlarına qarşı etik normaları pozan, keyfiyyət baxımından yararlı məhsulun qaytarılmasını və ya dəyişdirilməsini dəfələrlə tələb edən, Məxfilik siyasətini və bu sənəd üzrə öhdəliklərini pozan Müştəriyə onlayn və telefon dəstəyi xidmətlərini, habelə məhsulların satışını həyata keçirməmək;

- Müştərinin bənd 1.3.1. göstərilən hərəkətlərinə qarşı məhkəməyə şikayət vermək;

- Çatdırılma şərtlərini dəyişmək, yeniliklər və ya əlavələr daxil etmək.

2.1.2. Saytın "Bələdçi" bölməsində yerləşən müəssisələrin xidmətlərindən Müştərinin istifadəsi nəticəsində Müştəriyə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə görə Cəmiyyət məsuliyyət daşımır.

2.2. Cəmiyyət tərəfindən alınan məlumatların verilməsi və ötürülməsi

2.2.1. Cəmiyyət, Müştəri qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək və / və ya müqavilə şərtlərinə əsasən reklam və məlumat mesajları göndərmək üçün, Cəmiyyətlə müqavilələr əsasında fəaliyyət göstərən tərəfdaşlar istisna olmaqla, Müştəridən aldığı məlumatları üçüncü şəxslərə ötürmür.
2.2.2. Şəxsi məlumatların Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin ağlabatan və tətbiq olunan tələblərinə uyğun olaraq ötürülməsi öhdəliklərin pozulması hesab edilmir.
2.3.3. Müştəri tərəfindən Saytda ictimaiyyət üçün açıq formada verilən məlumatlara görə Cəmiyyət məsuliyyət daşımır.

2.4.4. Şəxsi məlumatları işləyərkən, Cəmiyyət, şəxsi məlumatlara qanunsuz daxil olma, həmçinin şəxsi məlumatlarla əlaqəli digər qanunsuz hərəkətlərdən qorumaq üçün, lazımi və kifayət qədər təşkilati və texniki tədbirlər görür.

3. Məhsulun geri qaytarılması və dəyişdirilməsi

3.1. Pul vəsaitlərinin qaytarılma üsulları

Müştəriyə pul vəsaitlərinin qaytarılması 3 üsulla həyata keçirilir:

- 3 iş günü ərzində nağd şəkildə (məhsulun kuryerə qaytarılması halında mümkündür);

- 10 iş günü ərzində nağdsız şəkildə, əgər məhsul ödəniş kartı vasitəsilə ödənilibsə (ödəniş edilən karta, kartın olmadığı/istifadə tarixi bitdiyi halda Müştərinin hesabına köçürülmə yolu ilə. Pul vəsaitinin geri qaytarılması haqqında qərar Cəmiyyət tərəfindən AR qanunvericiliyinə əsasən qəbul edilir və nağdsız şəkildə AR manatı ilə ödəniş əməliyyatını həyata keçirən bank kartı və müştəridə alış-verişi təsdiqləyən satış qəbzinin nümunəsi mövcüd olduğu halda həyata keçirilir. Kartın olmadığı /istifadə müddəti bitdiyi halda məhsul pulunun geri qaytarılması nağdsız şəkildə Müştərinin hesabına bank rekvizitləri təqdim olunmaqla həyata keçirilir).

- Müştəri Taksit kartı ilə ödəniş etdiyi halda, məhsulun geri qaytarılması zamanı qaytarılan məbləğdən 5% komissiya tutulacaqdır.

Geri qaytarma üsulu ödəmə üsulu ilə eyni olmalıdır.

3.2. Məhsulun geri qaytarma və dəyişdirilmə şərtləri

Məhsulun geri qaytarılması və dəyişdirilməsi aşağıdakı şərtlər daxilində mümkündür:

- Məhsul dəyişdirilə bilən və geri qaytarılmayan məhsulların siyahısında yoxdur;

- Məhsul istifadə edilməyib;

- Məhsulun qablaşdırılması, etiketi, möhürü və s. qorunub saxlanılıb;

- Məhsulun alınmasından 14 gün keçməmişdir;

- Kassa və ya məhsul qəbzi mövcuddur.

Dəyişdirilmə proseduru 876 Çağrı Mərkəzinə zəng etməklə həyata keçirilir.

Geri qaytarılmayan və dəyişilməyən məhsulların siyahısı:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən geri qaytarılmayan və dəyişdirilməyən məhsulların siyahısı təsdiqlənmişdir. Bu tam olmayan siyahı bütöv sayılır və Cəmiyyət aşağıdakı məhsulları satmaq və ya dəyişmək üçün geri qəbul etmir:

- Qida məhsulları;

- Gigiyena məhsulları;

- Korset məhsulları;

- Parfümeriya və kosmetika məhsulları;

- Təraş cihazları;

- Saç fırçaları, daraqlar və masaj fırçaları;

- Əlcəklər;

- Xalçalar;

- Aerozol qablaşdırmada olan məhsullar;

- Yeni doğulmuş körpələr üçün məhsullar (bezlər, əskilər, şüşələr və s.);

- Manikür və pedikür üçün alətlər (qayçı, caynaqyonan və s.)

- Qiymətli metallardan, qiymətli daşlardan və yarımqiymətli daşlardan hazırlanmış məhsullar.

MÜŞTƏRİ HAZIRKI İSTİFADƏÇİ RAZILAŞMASINI QƏBUL EDƏRƏK
Bütün qeyd edilən şərtlərlə razılaşmaqla, Müştəri Cəmiyyətin Saytında qeydiyyatdan keçəcək və sözügedən Saytın bütün xidmətlərindən istifadə edə biləcəkdir.